Newropeans is de eerste trans-Europese politieke beweging voor de democratisering van de Europese Unie. Newropeans zal in 2009 in alle EU-landen meedoen aan de Europese verkiezingen. Newropeans is een politiek antwoord op het zichtbare gebrek aan politiek leiderschap dat het democratisch tekort alleen maar versterkt. Newropeans laat zien dat Europese burgers bereid en in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gemeenschappelijke toekomst.

woensdag, april 26, 2006

FW: Newropeans bij Cafe Europa

 *CAFE EUROPA: Een nieuw politiek alternatief voor Europa: noch links noch
rechts? *

Donderdag 27 april, 20.00 uur
Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Toegang: gratis

 Er zal met Rogier Klimbie van *Lux Voor* en Veronique Swinkels van *
Newropeans* worden gesproken over hun standpunten ten opzichte van de
politieke situatie in Nederland en Europa en over het ontstaan van
progressieve politieke bewegingen in Nederland en de EU.  LuxVoor (
www.luxvoor.nl ) en Newropeans ( www.newropeans.org ) zijn relatief nieuwe
bewegingen met *progressieve politieke idealen *, zoals het streven naar een
ontplooiingsstaat voor het individu in plaats van  een verzorgingsstaat voor
het collectief, nadruk op kenniseconomie,  internationalisering
en flexibilisering, het drastisch terugbrengen van de omvang van het
overheidsapparaat en het terugdringen van de macht van de vakbonden.

Tiny Kox van de *SP* zal aanwezig zijn met een andere visie en het geheel
wordt (hoogstwaarschijnlijk) begeleid door feitelijke info van het NIPO en
een filosofische beschouwing. Het belooft een interessante en inspirerende
avond te worden iedereen die nadenkt over de toekomst van Nederland en de
Europese Unie.

*Caf=E9 Europa wordt gerealiseerd door Felix Meritis, De Vereniging
Democratisch Europa/VDE en de Stichting Internationale Culturele
Activeiten/SICA *